In het kwartaalblad ’De Wulp’ van de Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken uit 1975 staat het volgende geschreven: Puinduinen bij Ockenburgh. De plantsoenendienst van ’s-Gravenhage heeft onlangs een puinduin bij Ockenburgh als toekomstig vogelreservaat aan onze vereniging ter beschikking gesteld. Zodra een reeds aangebrachte beplanting voldoende tot ontwikkeling is gekomen, zal dit reservaat, dat aan drie zijden door water is omgeven, aan de vierde zijde van een afrastering worden voorzien. Daarna zullen de noodzakelijke maatregelen worden getroffen. Met de volledige uitbouw van deze vogeltuin zullen nog vele jaren zijn gemoeid.