Dit gebied met een omvang van ± 1 ha ligt tussen ’Ockenburgh’ en Kijkduin en wordt aan de zuidzijde begrensd door een brede sloot en vijver, aan de noordzijde door de toegangsweg naar de sporthal ’Ockenburgh’ (zie kaartje). Binnen dit terrein doen zich twee landschapstypen voor: een stuk (± 0,6 ha) binnenduin en een lager gedeelte (± 0,4 ha) dat bij regenval drassig is. Dit moerassige deel, waar veel riet groeit, is voor de vogels verreweg het aantrekkelijkste, vandaar de naamgeving. In 1975 werd dit gebied door de Plantsoenendienst onder de aandacht van de Vereniging Vogelbescherming Den Haag en Omstreken gebracht.