Ter gelegenheid van bovenvermeld heuglijk feit hebben wij een speciaal nummer uitgegeven over de vogelbevolking van het Gooi. Dit centrale deel van ons land staat volop in de belangstelling en in de periode van de laatste twintig jaar heeft de ijverige vogelwerkgroep een schat van gegevens bij elkaar gebracht. Het is dan ook niet helemaal toevallig dat op 31 oktober het boek ’Vogels tussen Vecht en Eem’ is gepresenteerd en bij die gelegenheid is aangeboden aan alle burgemeesters die in het besproken werkgebied van de vogelwerkgroep gemeentegrond hebben liggen. Ofschoon dit rijk geïllustreerde boek niet minder dan 420 bladzijden telt is er nog veel onbesproken gebleven. Als aanvulling op dit boek heeft de redactie van ’Het Vogeljaar’ een aantal unieke luchtfoto’s van de gemeente Hilversum, afdeling Landmeten mogen gebruiken. Wij zijn de heer H.G. Agasi voor zijn welwillende medewerking zeer erkentelijk. Wij danken in het bijzonder natuurlijk ook alle auteurs die aan dit nummer meewerkten. Luchtfoto’s geven immers een bijzondere kijk op het besproken landschap veelal vanuit de lucht. In totaal zijn er 323 vogelsoorten tussen de Vecht en de Eem waargenomen. Aan dit boek is vijfjaar gewerkt en er hebben zo’n 150 personen aan meegewerkt. Ook de Stichting Het Vogeljaar heeft medewerking verleend aan de totstandkoming van dit vogelboek over het hartje van ons land. Het blijkt dat het landschap tussen Vecht en Eem telkens opnieuw aan belangrijke wijzigingen en veranderingen onderhevig is. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat ook de vogelbevolking in de loop der jaren sterk heeft gewisseld en direct heeft gereageerd op deze veranderingen. Gaan wij nu binnenkort alle bossen verliezen en waar blijven dan onze bosvogels? Gaan de rietmoerassen geleidelijk aan veranderen in moerasbos? Veranderingen zijn vaak moeilijk tegen te gaan en het vastleggen van die veranderingen is voor nu en later bijzonder interessant.