Verspreid op de Gooise stuwwal bevinden zich een aantal heidevelden die sterk in grootte variëren. De grootste beslaan enkele honderden hectaren, de kleinere maximaal enkele tientallen hectaren (figuur 1). Samen beslaan zij een oppervlakte van ruim 900 ha. Het beheer is in handen van de Stichting Gooisch Natuurreservaat.