In 1986 was het precies honderd jaar geleden dat de tweede echte poging om het Naardermeer in te polderen mislukte. In 1980 -het jubileumjaar van ’Natuurmonumenten’- verschenen al twee boeken over dit gebied waarin dit onderwerp uitvoerig is beschreven (Thijsse 1912, Van den Hoorn 1980). De mislukte inpoldering vormde de voedingsbodem voor het ontstaan van de georganiseerde natuurbescherming in Nederland (zie bijvoorbeeld Van den Hoorn 1980). Tegelijkertijd werd het voortbestaan van enkele karakteristieke vogelsoorten in ons land mogelijk gemaakt. Het veiligstellen van het Naardermeer vormde het begin van een ontwikkelingsreeks in vegetatie en landschap waaraan de vogelbevolking zich aanpaste.