lets ten zuidoosten van Hilversum ligt het Hilversumsche Waschmeer. Vroeger was het vermaard onder de Nederlandse ornithologen door het voorkomen van de Geoorde Fuut en steltlopers in voorjaar en zomer. Het werd ook wel Klein Waschmeer genoemd en zo staat het op de huidige topografische kaarten nog steeds aangegeven. Het is een voormalig heideven waarvan de naam toegeschreven wordt aan het wassen van de schapen op die plaats. De heiden zijn bebost en het ven ligt nu helemaal ingesloten. De waterstand wisselt sterk.