In 1976 nam het Rijksinstituut voor Natuurbeheer de coördinatie op zich van een landelijke korhoenderinventarisatie. De telling van in het voorjaar 1985 baltsende hanen is de laatste geweest die onder auspiciën van dit instituut is uitgevoerd. De volgende inventarisaties in Nederland zullen door de Sovon (Stichting Ornithologisch Veldonderzoek in Nederland) als onderdeel van het project Bijzondere soorten worden begeleid. Overeengekomen is dat het adressenbestand van de inventarisatiemedewerkers wordt overgenomen en de tellingen voorlopig op de zelfde manier wordt voortgezet.