In Nederland bestaat maar zelden de gelegenheid om zeevogels van dichtbij te bekijken. Onze drukke, maar bovendien zandige kust biedt voor de meeste echte zeevogels geen broedgelegenheid en ook in najaar en winter, wanneer in de zuidelijke Noordzee wel veel soorten voorkomen, blijven de vogels toch op veilige afstand van die kust. De zeevogels die wij, vooral ’s winters, op het strand aantreffen zijn doorgaans in deplorabele staat: de olieslachtoffers. Om in directer contact met de echte zeevogels te komen zal dan ook gereisd moeten worden. Nu blijken heel belangrijke gebieden voor zeevogels in het geheel niet ver weg te liggen; de Schotse eilanden herbergen vele honderdduizenden broedparen en veel van de in najaar en winter in onze omgeving voorkomende zeevogels zijn van deze kolonies afkomstig. In deze bijdrage wordt een indruk gegeven van de ongelooflijke zeevogelrijkdom van de Schotse eilanden.