Er werd vroeger op veel meer vogelsoorten gejaagd dan tegenwoordig. Ook de Roerdomp behoorde lange tijd tot het bejaagbare wild. Hoewel Roerdompen te schaars zullen zijn geweest om een belangrijke jachtbuit te vormen, wekken de historische bronnen wel de indruk, dat een Roerdomp een begeerde jachtbuit was. In dit artikel zal het voorkomen van en de jacht op Roerdompen worden beschreven voor de periode van 1500 tot 1800.