In braakballen van Alpenkraaien of -Kauwen (Pyrrhocorax) afkomstig van een hoog gelegen weide bij Castillo in de vallei van Hecho (Spaanse Pyreneeën) werden uitsluitend resten van kevers aangetroffen. Het betrof in het bijzonder één loopkeversoort: Pelor (obesus?). Waarschijnlijk gaat het hier om een geval van gelegenheidsvoeding. Op 21 juli 1985 werden door eerstgenoemde auteur op een hoog gelegen bergweide bij Castillo in de vallei van Hecho (Spaanse Pyreneeën) drie ’braakballen’ verzameld. We gaan er althans, gezien de vorm en de samenstelling, van uit dat het om braakballen ging en niet om keutels. Hoogstwaarschijnlijk ging het om braakballen van Alpenkraaien of -Kauwen. In de onderzochte litteratuur werd niet gevonden of deze soorten braakballen produceren.