Het geciteerde stukje over zwaluwen uit Plinius geeft meer moeilijkheden dan uit de door Leys (’Het Vogeljaar’ 35 (3): 106) gepubliceerde vertaling blijkt. De toevoeging over Egypte aangaande zwaluwen bij Coptus door Keulemans is niet meer of minder dan plagiaat uit de zelfde Plinius!