De enorme hoeveelheid inventarisatie-activiteiten die de Nederlandse amateurornithologen de laatste decennia hebben ontplooid, lijken een bepaalde terreinsoort geheel over te slaan. De stedelijke gebieden komen er in alle regionale avifauna’s bekaaid af, als er al iets zinnigs over gezegd kan worden. In 1984 zijn er uitgebreide inventarisaties verricht in Alkmaar en Delft door de Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken en de Vogelwacht Delft. Dit gebeurde zonder dat beide groepen het van elkaar wisten. Omdat beide steden veel op elkaar lijken qua ligging, ouderdom, grootte, structuur en opbouw van de stad en de zelfde inventarisatiemethode is gevolgd, lijkt het nuttig de resultaten in een beknopte vorm hier weer te geven en een vergelijking te maken tussen beide broedvogelbevolkingen.