Een nieuw fenomeen waarmee vogels dreigen te worden geconfronteerd is het ULV, het Ultra Lichte Vliegtuigje. Deze gemotoriseerde zeilvlieger heeft sinds kort zijn intrede gedaan. Momenteel wordt door enkele tientallen hobbyisten gevlogen rond de vliegveldjes in de buurt van Lelystad, Budel en Stadskanaal waar speciale voorzieningen voor ULV’s zijn getroffen. Er wordt voornamelijk in circuits gevlogen, rondjes draaiend via een vast parkoers over een beperkte oppervlakte nabij het vliegveld. De vlieghoogte is beneden de 300 meter en de snelheid bedraagt tussen de 45 en 90 km per uur. Het geluid dat de motoren produceren moet voldoen aan een norm die door de Rijksluchtvaartdienst (RLD) is bepaald. De vliegtuigjes mogen niet meer dan 60 db(A) geluid produceren als ze vol gas op 150 meter hoogte overkomen. De relatief grote afstanden tussen de drie vliegveldjes maakt het niet waarschijnlijk dat veel overlandvluchten (van A naar B) worden gemaakt hoewel al enkele geslaagde pogingen zijn ondernomen. Er ligt een voorstel van de RLD om per provincie twee vliegvelden voor ULV’s in te richten. Daarmee wordt de weg geopend voor het over en weer vliegen tussen de vliegvelden. De Stichting Natuur en Milieu, Vogelbescherming en Natuurmonumenten hebben bij de start van het proefvliegen in 1982 al geprotesteerd tegen deze nieuwe vorm van recreatie, omdat gemeend werd dat deze laagvliegers een grote bron van verstoring zouden zijn voor de vogels. De organisaties bepleiten een onderzoek naar de effecten van de ULV’s op vogels voordat de ULV’s definitief in Nederland worden toegelaten.