Inderdaad is het thans 20 ha grootte vogeleiland Griend, gelegen midden het westelijke gedeelte van de Waddenzee halverwege tussen Harlingen en Terschelling, gedoemd te verdwijnen als er niets zou worden gedaan. Om het vogeleiland voor de ondergang te redden zal in 1988 een zanddijk opgespoten worden langs de noordzijde van het eiland die doorloopt tot aan de westzijde. Hiermee hoopt men de verontrustende afkalving aan de westzijde te stoppen, de mogelijkheid van het ’wandelen’ te herstellen en zodoende het voortbestaan van het eiland de eerste tachtig a honderd jaar te waarborgen. Voor deze gigantische operatie zijn de Kosten op 2½ miljoen gulden geraamd. Hiervan wordt het grootste deel gesubsidieerd door de Provincie Friesland, de Europese Gemeenschap, Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw en Visserij, maar een half miljoen zal ’Natuurmonumenten’, die het eiland in erfpacht heeft, zelf moeten opbrengen. Hiervoor is de ’Actie Griend’ gestart. Wij vinden dat daarvoor niet alleen de leden van ’Natuurmonumenten’ moeten opdraaien, maar dat óók vogelliefhebbers hier hun steentje aan dienen bij te dragen. De vereniging doet daarom een dringend beroep op allen die de natuur en de vogels goed gezind zijn en die het belang kunnen inzien van het behoud van dit vogeleiland.