Een plaatselijke krant in Voorburg typeerde bovengenoemd voorval aardig in haar redactioneel commentaar van begin januari 1988: ’Nauwelijks heeft burgemeester Eenhoorn in zijn nieuwjaarstoespraak de bedoeling van het vieren van 2000 jaar Voorburg uiteengezet, namelijk om ook buiten de gemeentegrenzen de aandacht op de gemeente Voorburg te vestigen of zijn wens wordt verhoord. In alle landelijke en plaatselijke dagbladen stond de gemeente breed uitgemeten, als de gemeente die de Vogelwet overtreden heeft door het – zonder vogelvergunning H – uithalen van nesten van de Blauwe Reiger in het park ’Vreugd en Rust’ in Voorburg’.