Het is dr. Jac. P. Thijsse geweest die Texel als ’natuureiland’ heeft ontdekt en bekendheid heeft gegeven. Niet lang nadat hij tegen het einde van de vorige eeuw ruim twee jaar op het eiland woonde, begon hij een reeks publikaties. Het waren enthousiaste beschrijvingen over de natuur van Texel, Vooral in het tijdschrift ’De Levende Natuur’ en later (1927) in het Verkade album Texel konden veel Nederlanders lezen over wat er op Texel allemaal te genieten en te ontdekken was aan natuur.