In ’Het Vogeljaar’ nummer 3 van de jaargang 34 (1986) verscheen op de bladzijden 130-134 een artikel onder de zelfde titel. Daarin werden onder meer beschrijvingen gegeven van de onderzoekgebieden landgoed ’Windesheim’ en ’Zandhove’ naar de situatie in 1982. In de winters 1985/1986 en 1986/1987 werd op landgoed ’Windesheim’ het inhalen van achterstallig onderhoud voortgezet. Zowel landgoed ’Windesheim’ als ’Zandhove’ werd in 1987 weer op broedvogels geïnventariseerd. Voor een beschrijving van de gevolgde methode verwijs ik naar het eerder verschenen artikel. Dit artikel is daarop een vervolg en is gebaseerd op 21 inventarisatiebezoeken op landgoed ’Windesheim’ in 1987. De jacht op landgoed ’Windesheim’ is in de gehele onderzoekperiode constant van intensiteit geweest. Op landgoed ’Windesheim’ was er altijd al sprake van extensieve recreatie. Na de werkzaamheden in de winter 1986/1987 werd de recreatiedruk nihil, want het gebruik van zware machines leidde ertoe dat de hoofdpaden op landgoed ’Windesheim’ nagenoeg onbegaanbaar werden voor de gemiddelde recreant.