Op 28 april 1987 was ik in de gelegenheid om Kluten te fotograferen. Bij de Friese Waddenkust bevond zich een broedkolonie met ongeveer 85 dieren. Het overgrote deel bezat reeds een legsel. De eileg was rond 17 april begonnen. Er waren toen nog slechts twee dieren die op eieren zaten. Er vonden paringen plaats in de kolonie. In heb de indruk dat die ook redelijk frequent voorkwamen. Doorgaans vinden de meeste paringen plaats op het wad en niet zozeer op de kwelders. Kluten zijn sociale vogels die regelmatig schermutselingen hebben, waarbij verscheidene paren zijn betrokken. Deze knok- of kluutpartijen lijken zo geliefd dat daarvoor zelfs broedende vogels het nest verlaten om al dan niet op de achtergrond mee te doen. Deze kluutpartijen in de broedkolonie ontstonden vaak doordat ongepaarde mannetjes tussen de broedende paren gingen lopen. Meestal vanuit de buitenste rand van de broedkolonie of ook wel door na vliegen midden in de kolonie te landen. Paringen vonden meestal plaats voor of na de ruzies. Het feit dat beide partners staan bij het nest lijkt mij essentieel toe voor de inleiding van de paring. Ik heb nooit kunnen waarnemen dat een broedend wijfje van het nest komt louter om uit te nodigen.