Ondanks vele pogingen van internationale instanties en natuurbeschermers enerzijds en protestacties van vogelonderzoekers en amateurvogelaars anderszijds een einde te maken aan de grootschalige wildvangst van vogels voor consumptie en kooivogelliefhebberij, blijven deze praktijken in vele landen (met name in de Derde Wereld) onverminderd voortduren. Zo ook in Indonesië, waar jaarlijks miljoenen vogels worden gevangen ten behoeve van de populaire kooivogelliefhebberij of als aanvulling op het menu. Het zwaartepunt van de vogelvangst lijkt hier te liggen in West-Java. Een onderzoek in een 1200 km2 groot gebied rondom de plaatsen Cirebon en Indramayu aan de noordkust van West-Java, toonde aan dat alleen al in dit gebied jaarlijks zo’n 300.000 vogels worden gevangen, waaronder zich ook vele doortrekkende soorten bevonden. De vele vogels worden meestal ’s avonds gevangen met netten en kooien op de rijstvelden of in de bossen en voorts worden ze verkocht op vogelmarkten of via eetkraampjes gekookt aan de man gebracht.