Het Plan Ooievaar heeft veel aandacht gehad bij de pers. Wat dit plan nu precies inhoudt wordt in een boek door verschillende auteurs met veel kleurige illustraties duidelijk uiteengezet. Het plan is de opgave van de prijsvraag landschapsarchitectuur van de Eo Wijersstichting vertaald in een mogelijke nieuwe structuur voor het rivierengebied: in de kommen wordt de landbouw versterkt, de uiterwaarden, met name die langs de Waal, worden natuurgebied en de oeverwallen, gelegen tussen kommen en uiterwaarden worden door het plan ongemoeid gelaten, er blijft een gemengd grondgebruik, inclusief tuinbouw en fruitteelt. De ooibossen zouden kunnen terugkeren met de Witte Wilg en de Zwarte Populier. De Grauwe Gans, Kwak, Ooievaar en Zwarte Ooievaar kunnen dan weer verwacht worden en voor het Kleinst Waterhoen, maar ook voor Kwartelkoning, Porseleinhoen, Waterral en Kleine Waterhoen zouden goede biotopen kunnen ontstaan. Een rijke flora en Grote Zilverreiger en Zeearend zouden kunnen verschijnen, Voor talloze zoogdieren zou het weer aanlokkelijk worden.