Zaden van belangrijke gewasprodukten worden behandeld met bestrijdingsmiddelen tegen schimmels alvorens ze op het veld worden uitgezaaid. Vogels die deze zaden oppikken lopen risico’s. Bij verschillende vogelsoorten zijn remmende effecten waargenomen op de voortplanting, nadat ze in aanraking waren gekomen met deze schimmeldodende middelen. In Nederland behoren de meest gebruikte schimmeldodende middelen tot de chemische groep van de dithlocarbamaten. Het gebruik hiervan in ons land tegen schimmels bedraagt 2500 ton per jaar aan actieve stof en dient voor een groot deel ter bescherming van het gewas. Daarnaast worden de dithiocarbamaten gebruikt als geneesmiddel bij chronische alcoholvergiftiging, als bacteriedodend middel in zeep en in de pulp- en papierindustrie. Voor het verwijderen van zware metalen uit afvalwater, naar schatting nu 400 ton per jaar, werden ze tot voor kort steeds meer toegepast. Mede door een kritisch onderzoek van Van Leeuwen aan de Rijksuniversiteit Utrecht en het Rijks Instituut voor Zuivering Afvalwater (RIZA) is door de Dienst Binnenwateren van het RIZA de toepassing van dithiocarbamaten voor het verwijderen van zware metalen uit water ontraden.