In de periode 1984-1986 is door de Vakgroep Algemene Agrarische Economie van de Landbouwhogeschool, in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, een onderzoek uitgevoerd naar de economische betekenis van de jacht. Er komen in dit onderwerp heel wat interessante gegevens boven water. De auteurs brengen naar voren dat de uitgaven van de jagers niet beschouwd kunnen worden als stimulans voor de economie. Zonder de jacht zouden de bestedingen ten minste gedeeltelijk anders verlopen. Er blijken nogal wat activiteiten te zijn die slechts gedeeltelijk met de jacht hebben te maken. De jachtspecifieke uitgaven zouden ongeveer 700 arbeidsplaatsen omvatten. Een verbod van de jacht zou de samenleving ongeveer 100 miljoen gulden per jaar kosten (inclusief het verlies van 700 arbeidsplaatsen, inkomensachteruitgang voor de landbouw van 19 miljoen gulden en van de overheid 3 miljoen gulden).