Na vier jaar van intensief onderzoek, onder meer in een weidevogelreservaat van tachtig hectare, is voor ons komen vast te staan dat het eierrapen in Friesland de laatste jaren schade heeft toegebracht aan het weidevogelbestand. Dank zij nauwe samenwerking met de desbetreffende boeren bleven ook dit jaar in het broedreservaat ten noorden van Roodkerk onder meer de eerste legsels van Kievit en Grutto gespaard. Bij het rollen, slepen en mesten werden de eerste legsels in maart/april gemerkt, in plaats van geraapt. Onze bedoeling was om net als de voorgaande drie jaar het broedresultaat te onderzoeken van eerste legsels van de Kievit en Grutto. Deze legsels worden in onze provincie geraapt tot en met 12 april door de zogenaamde ’Bitûfte Aaisyker’. Uit de resultaten van ons onderzoek kan evenwel woden afgeleid dat eerste legsels een beduidend grotere kans van slagen maken dan die van die weidevogels welke na 12 april nog op gang moeten komen.