Op donderdag 29 september 1988 organiseert de afdeling Dierecologie van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) ter gelegenheid van het afscheid van drs. J. Rooth als medewerker van het instituut, in de Ir. Haakzaal van het Congresgebouw IAC, Lawickse Allee 11, Wageningen, een symposium getiteld ’Wetlands en watervogels’. Aanvang 10.05 uur. Sprekers: dr. W.J. Wolff (de belangrijkste wetlands voor Nederlandse watervogels), dr. J. Veen (sterns als bedreigde vogelgroep), dr. A L. Spaans (voedselconcurrentie tussen Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen als regulatiemechanisme), dr. A. Johnson (populatie-onderzoek en bescherming van de Flamingo’s in de Camargue), drs. C.J. Smit (geografische herkomst van in West-Afrika overwinterende Zilverplevieren en Bontbekplevieren), drs. B.S. Ebbinge (individuele verschillen in pleisterplaatsen bij Brandganzen) en drs. A.J. Beintema (trek van Grutto naar Afrika en terug).