De eerste ’echte’ nieuwsbrief van de Werkgroep Kerkuilen Drenthe (jaargang 2, nummer 1, 1988) is verschenen. Hierin worden achtereenvolgens behandeld: het broedseizoen 1987, overzicht van de broedgevallen in Drenthe in 1987, verslag van de vergadering van de werkgroep op 2 maart 1988, het Vogelasiel de Fûgelhelling te Ureterp, voordrachten van de kerkuilencursus op 9 april 1988 te Orvelte over de Kerkuil in Nederland, de Kerkuil in Drenthe en ervaringen uit de praktijk. Auteurs zijn Annie Jakobs, Hans Dekker, Johan de Jong, en Koen Vogt. De nieuwsbrief, die onder redactie van Hans Dekker staat, beslaat 48 bladzijden. In 1987 werden in Drenthe 33 geslaagde broedgevallen vastgesteld. De nestkast is bij de Drentse Kerkuilen favoriet. De vroeger veel gebruikte nestgelegenheid in boerderijen achter het uilebord wordt nog maar zelden gebruikt. Uit recent braakballenonderzoek is gebleken dat de Kerkuil in Drenthe voor een groot deel leeft van de Bosspitsmuis en in mindere mate van de Veldmuis. Interessant zijn de aanbevelingen voor de bescherming en de hulp aan de Kerkuil, onder meer óók hoe dat in de winter kan gebeuren.