In 1963 publiceerde Kees van den Anker in het tijdschrift ’De Levende Natuur’ (jaargang 66: 63-71) een beschouwend artikel over de voorlopige resultaten van het ringonderzoek aan Gierzwaluwen in een ’kolonie’ te Wageningen, omdat het onderzoek toen nog slechts acht jaar aan de gang was, was het niet mogelijk om een aantal essentiële vragen te beantwoorden. Voorop stond in elk geval om meer te weten te komen over de plaatstrouw van de als adult gevangen broedvogels en de bijna vliegvlugge jongen, de gemiddelde en maximale leeftijd, de mortaliteit, de broedresultaten uitgedrukt in het aantal jongen dat daadwerkelijk uitvliegt in relatie met de weersomstandigheden in het broedseizoen en vele andere zaken. Op dit te weten te komen zou het volgens hem noodzakelijk zijn om veel meer waarnemingen te doen over een lange reeks van jaren.