Deze brochure is bedoeld voor agrariërs en geeft niet alleen korte en bondige informatie over ganzen en andere grazende vogels, zoals zwanen, Smienten en Meerkoeten, maar ook over schade, de omvang daarvan en wat agrariërs kunnen doen om schade te beperken. Een apart hoofdstukje is gewijd aan het claimen van schade. Ook blijkt dat er zich soms voor de agrariërs door de ganzen voordelen kunnen voordoen. Aanleiding voor het samenstellen van deze brochure is de toenemende schadeproblematiek in de landbouw door ganzen en de daarmee gepaardgaande polarisatie tussen agrariërs, natuurbeschermers en jagers. Kenmerkend voor de toonzetting in deze brochure is dat deze juist een produkt is van samenwerking tussen de betrokken partijen.