Overwinterden ganzen in het begin van deze eeuw in West-Nederland, daar waar ze nu grotendeels ontbreken? In elk geval wel in Midden-Delfland. Al bezochten de ganzen het gebied niet meer, ze kwamen na tientallen jaren terug. Waarom? Als oude zowel als nieuwe pleisterplaats geniet Midden-Delfland weinig bekendheid bij vogelkenners. Het voorkomen van ganzen van 1885 tot in 1988 wordt hieronder nader bekeken.