Medewerkers van het ministerie van Landbouw en Visserij hebben in de periode van 1964-1988 regelmatig de watervogels op de randmeren langs Oostelijk en Zuidelijk Flevoland geïnventariseerd. Het randmerengebied langs de Noordoostpolder (Zwarte Meer, Kadoeler- en Vollenhovermeer) is minder frequent onderzocht. Voor recente overzichten van aantallen watervogels en geconstateerde veranderingen kan worden verwezen naar de publikatie ’Vogels in de IJsseldelta’ van G. Gerritsen & J. Lok (1986, IJsselacademie). In dit artikel worden per winterseizoen de maximale aantallen waargenomen Kleine Zwanen en Tafeleenden in het randmerengebied langs Oostelijk en Zuidelijk Flevoland (Ketelmeer tot en met Gooimeer) vermeld. Verder worden enkele conclusies getrokken met betrekking tot aantalsfluctuaties in de periode 1964-1988. De maximale aantallen zijn gebaseerd op het beschikbare materiaal van het ministerie van Landbouw en Visserij.