In het archief van de Nassause Domeinraad bevinden zich zes zestiende-eeuwse rekeningen met voor historisch geïnteresseerde vogelaars belangwekkende informatie. Het betreft rekeningen van de rentmeesters der domeinen onder Oosterhout en Dongen, daterend uit de jaren 1548, 1552, 1553, 1554, 1556 en 1557. De eerste vijf werden opgemaakt door rentmeester Anthonis de la Ruyelle, de laatste door zijn opvolger Jan vanden Berge1 Zij vermeldden stootvogels. Omdat gegevens van vóór de negentiende eeuw over het voorkomen van vogels nog vrij schaars zijn en zij praktische betekenis kunnen hebben voor het natuurbeheer, is het de’moeite waard aan deze stootvogels een artikel te wijden.