Voor de tweede maal in de Nederlandse rechtspraak heeft het erfelijke materiaal DNA een doorslaggevende rol gespeeld bij de bewijsvoering in een rechtszaak. Dit maal betrof het een zaak op vrijdag 30 september 1988. De geclaimde ’nakweek’ van de firma ’Interbird’ van de zeldzame, zeer waardevolle Hyacintara's werd ernstig in twijfel getrokken door de directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer van het ministerie van Landbouw en Visserij.