Om een beter inzicht te verkrijgen in de invasie van Kleinste Jagers (Stercorarius longicaudus) in het voorjaar van 1988 verzoeken wij iedereen alle waarnemingen, (ring)vangsten en vondsten gedurende de periode augustus tot en met november 1988 aan ons op te sturen. Men gelieve bij de toezending datum, plaats, namen van waarnemers, vorm, leeftijd, kleed, gedrag, omstandigheden en eventuele andere gegevens te vermelden en tevens een beschrijving bij te leveren. Foto’s zijn van harte welkom en worden op verzoek geretourneerd. Alle toegezonden gevallen zullen worden opgenomen in het archief van de Club van Zeetrekwaarnemers. Alle berichtgevers zullen worden bedankt in de publikatie die hierover zal verschijnen.