In opdracht van de Contactcommissie Weidevogelonderzoek van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek te Den Haag is een overzicht samengesteld van het Nederlandse weidevogelonderzoek in de jaren 1970-1985. Er is in ons land veel weidevogelonderzoek verricht, maar dit heeft niet geleid tot definitieve oplossingen voor de problemen die voor de weidevogels bestaan. Voordat men tot nieuwe onderzoeken overgaat is het daarom zinvol kennis te nemen van de beschikbare resultaten en methoden zodat onnodig dubbel werk of telkens weer de zelfde fouten kunnen worden voorkomen. Dat is dan ook het belangrijkste doel van dit boekje. Het doel van bovengenoemde contactcommissie, die in 1981 werd opgericht, is om te komen tot een betere informatie-overdracht tussen onderzoekers, beheerders en beleidsmensen en tot een goede coördinatie van onderzoeksplannen. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot nieuw weidevogelonderzoek, primair gericht op de integratie van landbouw en weidevogelbeheer. Uiteraard is dit boek slechts een momentopname want het onderzoek aan weidevogels gaat onderwijl door. Het boek is ingedeeld in de volgende hoofdstukken; inleiding, methodologie, technieken, vormen van weidevogelbeheer, weidevogelonderzoek van vóór 1970, lacunes in het weidevogelonderzoek, overzicht van het Nederlandse weidevogelonderzoek, geografische index weidevogelprojecten, trefwoordenindex weidevogelprojecten en litteratuurlijst. Het overzicht van het weidevogelonderzoek in Nederland vult het grootste deel van deze uitgave dat voor weidevogelonderzoekers een goede basis is om verder op te gaan werken.