Het Rot (39 ha) bij Antwerpen werd in de periode 1976-1986 onderzocht. Het in 1930 opgespoten gebied, en daarom vergelijkbaar met duingebied, kon pas na de opheffing van een Amerikaans kamp op natuurlijke wijze evolueren (mei 1946). Het gebied is uiterst interessant voor planten (veertig zeldzame voor de Belgische flora). Van het gebied wordt 49% ingenomen door pionierswilgenbos en 8% door rietzone en beek. De inventarisatie van de broedvogels over deze periode (deze werd in 1987 en 1988 vervolgd) leverde de broedterritoria van 66 vogelsoorten op. In de loop der jaren is het aantal bosvogels verdrievoudigd. Belangrijke broedvogels zijn onder meer Nachtegaal (23 paren), Blauwborst (8 paren), Bosrietzangers en Kleine Karekiet (elk 22 paren). Een explosieve toename vertoonde de Tuinfluiter van vier tot vierentwintig broedparen. Luc Audenaerde: Het Rot te Antwerpen-Linkeroever onder de aandacht 1976-1986. Bijdrage tot de kennis van de wetenschappelijke waarde van het Rot. 55 bladzijden, vele illustraties (1987). Prijs Bfr. 100 (inclusief verzendkosten), onder gesloten envelop of op rekeningnummer 789 – 5249325 – 91 ten name van L. Audenaerde, J. Persijnstraat 1, B-2050 Antwerpen, België, onder vermelding van ’Rotnummer, 1987’.