’n Vonkje, al is het nog zo klein – dat weet u – kan de oorzaak zijn van een steeds aanwakkerend vuur. Vogelwachter Crok heeft in de loop van zijn veertig dienstjaren als het ware een vonkenregen verspreid. Altijd even bescheiden, maar met een aanstekelijk enthousiasme, heeft hij vele vogelfotografen en cineasten, journalisten en radioprogrammamakers geholpen. Die mensen op hun beurt hielden overal in het land lezingen, publiceerden artikelen of zonden radioreportages uit en leverden zo een nieuwe bijdrage voor vogelbescherming, meer nog: daardoor kreeg de Zaanstreek, bekend als industriegebied, een even grote betekenis als één der mooiste weidevogelgebieden van ons land.