’De Reef’ moet niet aangepakt worden’, zoals één der boeren, die zich kandidaat had gesteld voor Hoofdingelande van het Waterschap in een interview met een Zaanse krant heeft beweerd, maar ’De Reef’ moet als weidevogelreservaat goed beheerd worden. Eigenbelang moet wijken voor het algemeen belang, maar op een zodanige wijze, dat de boer die daaraan meewerkt, wordt gesteund door die gemeenschap en op waardige wijze wordt gehonoreerd voor zijn inbreng. Toen de boeren het jaren geleden in het Reefgebied allang niet meer zagen zitten en er geen geld meer was om kapotte molentjes door nieuwe te vervangen, was het ’Vogelbescherming’ die door aankoop van land en hel plaatsen van nieuwe molentjes de zaak weer nieuw leven inblies.