Onder bovenstaand motto wordt in dit nummer van ’Het Vogeljaar’ een begin gemaakt met de publikatie van een serie artikelen over toepassingen van de microcomputer door amateur-ornithologen. De serie is het gevolg van een oproep in ’Het Vogeljaar’ 35 (2). Hoewel professionele instellingen al vele jaren computers gebruiken voor het verwerken van ornithologische gegevens en het gebruik van hobbycomputers ook al jaren vrij populair is, waren er in de praktijk vaak voor particulier gebruik nog wel wat beperkingen, met name op het gebied van de verwerkingssnelheid en van de opslagcapaciteit. Ook de prijzen van machines met een redelijk voldoende capaciteit waren voor velen nog aan de hoge kant. De ontwikkelingen gaan echter erg snel en het is dan ook van belang deze goed te volgen. De huidige generaties van personal computers hebben niet alleen een behoorlijk hoge verwerkingssnelheid, maar kunnen doorgaans ook beschikken over een grote opslagcapaciteit. Er worden dan ook steeds meer van deze personal computers door particuliere gebruikers aangeschaft. Steeds meer mensen zien goede mogelijkheden om dergelijke systemen te gaan gebruiken voor het verwerken en vastleggen van gegevens over vogels. Vaak wordt daarbij in de eerste plaats vooral gedacht aan tekstverwerking of aan het vastleggen van veldwaarnemingen. Daarmee zijn de mogelijkheden echter beslist nog niet uitgeput. Computers zijn bijvoorbeeld heel geschikt voor het verzamelen van de meest uiteenlopende ornithologische of biologische gegevens, zoals nestkast- en broedgegevens of gegevens over trekgedrag en ringonderzoek. In deze serie artikelen wil de redactie van ’Het Vogeljaar’ een aantal verschillende toepassingsmogelijkheden laten zien. Daarmee hoopt zij mensen op nieuwe ideeën te kunnen brengen en zo ook een bijdrage te leveren aan een zinvol gebruik van de computer op dit gebied. In verband hiermee zijn ook bijdragen met nieuwe originele thema’s over specifieke toepassingen van computers bij het verwerken van ornithologische gegevens welkom.