Op het eerste gezicht misschien een wat vreemde combinatie. Maar al snel wordt duidelijk, dat ook in de gevleugelde wereld de computer zijn intrede heeft gedaan. De computer blijkt namelijk van grote waarde te kunnen zijn bij het beheren, analyseren van grote hoeveelheden gegevens. Een voorbeeld hiervan is bij sommigen van ons wel bekend. Het Sovon (afkorting van Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) verwerkt al haar gegevens met de computer. Het resultaat voor ieder van ons die aan een van de onderzoeken van het Sovon meewerkt is, na verloop van tijd een mooie computeruitdraai van de bewuste telperiode of teldag. Dit is natuurlijk op grote schaal. Maar ook op kleinere schaal, bijvoorbeeld bij een vogelwerkgroep of zelfs bij een individuele vogelaar kan een computer behulpzaam zijn. Als je bedenkt dat een individuele vogelaar per keer dat hij gaat vogelen vijftig waarnemingen kan doen. Dit komt bij vijftig maal per jaar (eens per week) al op 2500 waarnemingen per jaar. Na een aantal jaren resulteert dit in een enorme berg gegevens, waar moeilijk iets snel in is terug te vinden. En juist dit is een van de sterke kanten van de computer. Laten wij eens kijken wat wij daar nu voor apparatuur voor nodig hebben. Allereerst natuurlijk de computer en daar versta ik in dit geval onder de monitor, een systeemkast met inhoud en het toetsenbord. Strikt genomen behoren monitor en toetsenbord echter tot de randapparaten evenals trouwens de diskdrives.