Dit artikel begint met een schets van de activiteiten van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (voorheen Vogelwerkgroep Haarlem) met betrekking tot de opzet van een systeem voor losse waarnemingen. Daarna wordt verteld over de contacten met andere vogelwerkgroepen en organisaties. Naast een beschrijving hoe het een en ander verlopen is wordt ook hier en daar inhoudelijk ingegaan op de inrichting van een waarnemingensysteem. Het doel van dit artikel is anderen kennis te laten nemen van onze ervaringen en uiteindelijk te komen tot een zodanige samenwerking dat dubbel werk en op zich zelf staande systemen worden voorkomen. Voor lezers met enige computerervaring staan in dit artikel veel bekende zaken.