Op verzoek van een groot aantal personen die aan nestbescherming werken is in 1987 door het Centrum voor Milieukunde Leiden een uitgebreid onderzoek gestart naar de effecten van nestbescherming. Dat onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de bijdragen van het Prins Bernhard Fonds en het ministerie van Landbouw en Visserij. Om met dit onderzoek betrouwbare resultaten te krijgen moet het over een paar jaar worden uitgestrekt en in een aantal (verschillende) gebieden in Nederland worden uitgevoerd.