Met het voorgaande artikel over de Grauwe Kiekendief (Woets 1989) is het wat trieste relaas over kiekendieven in De Weerribben zo goed als voltooid. Het gebied heeft zijn status als kiekendiefreservaat verloren. Het stootvogelbeeld wordt thans voor een belangrijk deel bepaald door de sterk in aantal toegenomen Buizerd en Havik, soorten die ook erg fascinerend zijn, maar nationaal en internationaal veel minder zeldzaam èn minder karakteristiek voor een laagveengebied zijn. In dit nawoord wil ik tenslotte per kiekendiefsoort nog enkele aanvullingen en correcties geven.