Zeewsch-Vlaanderen, een gebied dat geklemd ligt tussen de Westerschelde en de Belgische grens, kent prachtige natuurterreinen. Wij denken in de eerste plaats aan de Saeftingheschorren, de bossen van de Braakman en de diverse binnendijkse kreken. In deze strook land met een Zeeuws bestuur en een Vlaamse inslag zijn de verschillen met de rest van het land werkelijk opvallend. Wie dit wil ervaren en de sfeer proeven, wordt van harte uitgenodigd dit mooie land met een bezoek te vereren. Natuurlijk kent Zeeuwsch-Vlaanderen ook natuurbeschermingsorganisaties. In West-Zeeuwsch-Vlaanderen hebben ze ’t Duumpje’, genoemd naar de streeknaam voor de Winterkoning. In Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen werd in 1956 de Vogelwacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen opgericht, die later ’De Steltkluut’ ging heten. Dat laatste naar aanleiding van de broedgevallen in deze streek van deze unieke vogelsoort.