Pierre Maréchal leverde een bijdrage tot de discussie over het fokken van ’wildzangvogels’ als een buitenreguliere uitgave van het project ’Ecologische en Economische Betekenis van Vogels (EEBV). Het vijfentwintig bladzijden tellende discussiestuk ligt bij circa honderd geïnteresseerden. Een definitieve versie zal verschijnen als alle reacties op dit voorlopige stuk zijn ontvangen. Alles bijeengenomen lijken er thans voldoende argumenten naar voren te zijn gebracht om het eventuele aantal te houden ’wildzangvogels’ beperkt te houden (om aan stroperij een einde te maken moet er op korte termijn op internationaal niveau een regeling komen) en reïntroductie door middel van avicultuur af Ie wijzen (= symptoombestrijding). In dit kader is het zinvol dat de Europese Gemeenschap tot een gemeenschappelijk beleid komt. De meeste lidstaten blijken tot op heden niet in staat om op eigen initiatief tot op elkaar afgestemde regelgeving te komen. Door de politieke wil op te brengen om tot centraal geleide gezamenlijke afspraken te komen, krijgen afzonderlijke lidstaten het gemakkelijker bij de uitvoering. Bestaande landelijke overkoepelende organisaties van aviculturisten zouden op korte termijn lot een uniforme internationaal geldende controleregeling moeten kunnen komen.