Park Schoonoord is gelegen aan de Kievitslaan te Rotterdam. Het gebied is opengesteld voor het publiek. Het park werd in 1987 en in 1988 geïnventariseerd. In 1987 werden 26 broedvogelsoorten vastgesteld (waaronder Spotvogel, Tuinfluiter, Zwartkop en Bosuil) en in 1988 zelfs 29 broedvogelsoorten. In de naaste omgeving broedden ook Boomvalk en Grote Bonte Specht. Van de in 1987 aangelegde vogelhoutwal hebben de vogels veel profijt. Ook andere diersoorten en de flora hebben er voordeel bij. Op doortrek werden onder meer Grote Gele Kwikstaart en Kleine Bonte Specht waargenomen. De twee rapporten (beide zes bladzijden) zijn uitgegeven en samengesteld door Peter van Dalen, Meidoornhoek 82, 3053 BE Rotterdam, 010-4 188 467.