Veertig jaar vogelstudie hebben geleid tot het boek ’Vogel, waarheen?’. In twintig hoofdstukken komen de liefde en de kennis van de vogels tot uiting. De auteur was drieëntwintig jaar actief bij het ringonderzoek en dat komt in het hele boek sterk naar voren. Veel gegevens over geringde vogels worden nader uit de doeken gedaan. Hij ringde in zijn leven dan ook wel zo’n 20.000 vogels en dit leverde hem vanzelfsprekend veel slof tot vertellen op. Ex-notaris Jaap de Vries heeft zijn vogelkennis voornamelijk in Friesland opgedaan. Door een hersenbloeding kwam zijn carrière van notaris in 1981 voortijdig tot een einde en werd hij door een ongelukkig toeval een ander soort schrijver. ’Simpel vooreen breed publiek, want daar is behoefte aan’, zegt hij, ’lk ben jurist en geen bioloog.’ De eenvoud van de tekst is de charme van het boek. De meeste foto’s die in dit boek staan afgebeeld, zijn van A. Reitsma uit Zwolle. Jammer dat alleen de nestfoto’s een beetje ouderwets aandoen en geen goede stimulans zijn voor aankomende vogelfotografen. J.A. de Vries: Vogel, waarheen? 128 bladzijden, 60 zwartwit- en 19 kleurenfoto’s. Voorwoord van H. Wiegel. (1988). Uitg. Art & Research, ’s-Hertogenbosch. Prijs f 25,-. Het boek kan ook bij de auteur besteld worden door storting van 1 25,- op girorekening 1 441 831 van mr. J.A. de Vries, Ljouwerterdijk 4, 8491 GC Akkrum, 05665 – 1918.