Op Spitsbergen zijn gedurende de afgelopen jaren honderden Paarse Strandlopers geringd met kleurringen en wel met vier ringen (twee kleurringen aan de ene poot en een kleurring en een aluminium ring aan de andere poot) of een oranje ’wimpeltje’ met nummer aan de ene poot en een kleurring en een aluminium ring aan de andere poot. Waarnemingen van gemerkte Paarse Strandlopers zal ik graag ontvangen met datum, plaats, coördinaten, aantal, namen der waarnemers en andere aanvullende gegevens.