De raapdiscussie een gebed zonder einde?, is de aanhef van het artikel van Maurice Kruk en Wim ter Keurs. Een positieve poging om twee partijen die zo wezenlijk van mening verschillen nader tot elkaar te brengen.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Willem Bil, & Jack Schuurs. (1989). Kort commentaar op ’raapdiscussie’ van twee eierrapers die zich in hart en nieren zorgen maken over de weidevogelstand. Het Vogeljaar, 37(2), 58–59.