Een kievitmannetje met een opmerkelijk vliegbeeld. Met opvallende, witte slagpennen. Dit zeldzame geval van ’Gedeeltelijk albinisme bij de Kievit’ beschreef ik eerder, beknopt, in ’Vogels’ (10). De zelfde vogel bevindt zich nu, in 1989, al in ten minste zijn achtste broedseizoen, en is nog steeds op de zelfde plek te vinden. Het zojuist genoemde artikel behandelde verder onder meer: eerdere beschrijvingen en waarnemingen van albino Kieviten uit de litteratuur, het vóórkomen (de zeldzaamheid) van partieel (= gedeeltelijk) albinisme bij Kieviten en de, bij zulke individueel herkenbare vogels, te constateren jaarlijkse trouw aan de broedplaats (plaatstrouw). Voorts werden de aantallen broedvogels van andere soorten in het omschreven poldergedeelte geschat, en ook werd de kans op meer partieel albinistische Kieviten aldaar in de nabije toekomst aangegeven. Dit laatste in verband met de erfelijkheid van het verschijnsel.