Het verheugt de jury van de eerste en enig in zijn soort op het westelijk halfrond vertoonde opstellenwedstrijd van ons lijfblad, bestaande uit Mark Glotzbach, natuurjournalist van de Haagse Courant, Jaap Taapken, nadere introductie overbodig en Jan van Gelderen, feestredenaar, zo veel mensen op deze mooie zaterdagmiddag hier te zien. Het verwondert ons ook. Vogelaars horen toch op deze eerste fraaie winterdag buiten bij de vogels te zijn. Het feit dat wij sinds 1818 of daaromtrent (volgens Ukkel) niet zo’n warme winter hebben gehad, geeft aanleiding tot ongehoord vogelgedrag. Ook daar ziet u binnen niets van. Neem bijvoorbeeld de Rietgans in legnood die ik op weg naar deze schaapskooi tegenkwam. Het dier stond een bloeiende pol Speenkruid met speentjes en al uit de grond te rukken omdat hij alleen daar zijn eieren kwijtwilde.