In ’Het Vogeljaar’ van december 1987 kondigden wij onze Vogeljaar-Schrijversparade voor het eerst aan. Dat kwam omdat wij de laatste tijd een duidelijke verarming constateerden in de ’echte’ verhalen over de natuur, enthousiast, leerzaam, die ons leren onze oren en ogen te gebruiken. De verhalen waarin dr. Jac. P. Thijsse, Jan P. Strijbos en anderen zo bedreven waren. Wij kregen tal van adhesiebetuigingen dat hel een goed idee is geweest deze prijsvraag uit te schrijven en gezien het grote aantal inzendingen ligt het in de bedoeling de prijsvraag dit jaar opnieuw uit